II. ANKARA TASARIM GÜNLERİ

30 – 31 MAYIS – 01 HAZİRAN 2008

Ankara Ülkemizde, tasarım etkinlikleri konusunda Ankara’yı da bir ağırlık merkezi haline getirmek isteyen HE-ART DESIGN STUDIO öncülüğünde gerçekleştirilen Ankara Tasarım Günleri Etkinlikleri, bir kez daha tasarımcıları, akademisyenleri, reklam sektörü çalışanlarını bir araya getirdi.

ATG etkinlikleri “tasarımı” üst başlık olarak kurgulamış ve farklı disiplinleri bir araya getirmeyi başarmıştır. ATG’2008, “yeni tasarım yaklaşımları” nın tartışıldığı, bunun örneklerini sunulduğu bir zemin oluşturarak, bir platform işlevi görmeye başlamıştır.

30 MAYIS 2008 Cuma günü saat 19.00’da GAZİ ÜNİVERSİTESİ G.S. F. SERGİ SALONU’NDA AÇILIŞ KOKTEYLİ ve GAZİ ÜNİVERSİTESİ G.S. F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü “Dönem Sonu Sergisi” ile başlayan 2.ANKARA TASARIM GÜNLERİ Etkinlikleri, 31 MAYIS 2008 Cumartesi günü saat 10.00 da (TBA) Türk-İngiliz Kültür Derneği’nde oturumlarla başladı.

SERGİLER

“Bayandan Az Kullanılmış” Sergisi
Araş. Gör. Elif Varol Ergen
Araş. Gör. Müge Burcu Codur
Araş. Gör. Ekin Kılıç
Araş. Gör. Elif Songür Dağ
Hacettepe Üniversitesi G.S. F. Grafik Bölümü

“İllüstrasyon ve Ekslibris Sergisi”
Yrd. Doç. Çiğdem Demir
Gazi Üniversitesi G.S. F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

SÖYLEŞİLER

İlk sunum Cumartesi günü “Reklam Filmlerinin Analizi” konusunda Prof. Dr. İncilay Yurdakul (Hacettepe Üniversitesi G.S. F. Grafik Bölümü Bölüm Başkanı) tarafından gerçekleştirilmiştir. Global firmaların reklamda yerel imgeler üzerine vurgusu derinleştirilerek anlatılmıştır.

Yrd. Doç. Şansal Erdinç (Gazi Üniversitesi G.S. F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı) ise “Reklam Tanıtım Fotoğrafçılığında, Yeni Teknikler ve Yeni Temalar” üzerine gerçekleştirdiği sunumunda birçok farklı reklam fotoğrafçısının örneklerinden oluşan görsellerle de sunuşunu gerçekleştirmiştir.

Etkinliklerin cumartesi günkü ikinci bölümünde XEROX adına sunum yapan Eyüp Yıldırım (Türkiye Sistem Analisti) “Dijital baskı çözümlerinin pratikte nasıl uygulanabileceğini ve grafik tasarım sürecinde XMPie yazılımından yararlanarak, dokümanlar üzerinde kişisel ve değişken içeriğin nasıl oluşturulabileceğini” anlattı.

Cumartesi günü son oturumu TASDİX adına gerçekleştiren Nahide Mutlu (TASDİX – Eczacıbaşı Bilişim İş Geliştirme Uzmanı) “Yaratıcı Üretimde Fikri Mülkiyet ve Koruma” konusunda aydınlatıcı bilgiler sundu.

1 Haziran 2008 Pazar günü etkinliğimiz Yrd. Doç. Zülfikar Sayın (Hacettepe Üniversitesi G.S. F. Grafik Bölümü Öğretim Üyesi) ‘ın “Grafik Tasarımda Kavramlar, Göstergeler ve Sorunları” üzerine gerçekleştirdiği sunum ile başladı.

“Tasarım Sektöründe Devlet İlişkileri, Yapılması Gerekenler ve Sorunlar” üzerine görüşlerini açıklayan Yrd.Doç. Dr. Serkan Güneş (Gazi Üniversitesi G.S.F. Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı) genelde “tasarım” özelde “endüstriyel tasarım” alanında yaşanan sorunları ve çözüm noktalarını gündeme getirdi.

İzmir’den katılan konuğumuz Doç. Dr. R.Hakan ERTEP (İzmir Ekonomi Üniversitesi G.S. T.F. İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı) ise “Tasarım Eğitimi Üzerine Soru ve Düşünceler” başlıklı konusunda çok farklı bir bakış açısından genelde tasarım eğitimi ve sorunlarına dikkati çekti.

Ankara Tasarım Günlerinin ikinci etkinliğinin son konuşmasını gerçekleştiren Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Kazım Dirik ise “Reklam” dünyasına kısa bir projeksiyon tuttu. Reklam dünyasının önümüzdeki yıllarda giderek daha da dijital ortama kayacağını belirten Dirik, bu alana şimdiden ajansların dikkatlerini çekmesi ve konsantrasyonlarını buna göre belirlemesinin altını bir kez daha çizdi.

İki gün boyunca yapılan etkinlikler, Ankara’da tasarımı bir kez daha gündeme getirdi.

SÖYLEŞİ KONUKLARIMIZ

Prof. Dr. İncilay Yurdakul
Hacettepe G.S.F. Grafik Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Şansal Erdinç
Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Bölümü Bölüm Bşk.

Eyüp Yıldırım
XEROX Türkiye Sistem Analisti

Nahide Mutlu
TASDİX – Eczacıbaşı Bilişim İş Geliştirme Uzmanı

Yrd. Doç. Zülfükar Sayın
Hacettepe G.S.F. Grafik Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Serkan Güneş
Gazi Üniversitesi G.S.F. Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Bölüm Bşk.

Doç. Dr. Hakan Ertep
İzmir Ekonomi Üniversitesi G.S.T.F. İletişim Tasarımı Bölüm Bşk.

Kazım Dirik
Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı
Cargo Ajans Başkanı Yaratıcı Yönetmen