III. ANKARA TASARIM GÜNLERİ

15 – 16 – 17 MAYIS 2009

2009 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen Ankara Tasarım Günleri (ATG’09) “Krizde Tasarım” üst baslığı ile 15–16-17 Mayıs 2009 tarihlerinde yapılmıştır.

ATG’09 seminerler, sunumlar, gün boyu gezilebilecek tasarım sergileri, video art gösterimi, çeşitli workshoplar ve sponsorlarımızın tanıtım standlarını içeriğinde birleştirdi. Ülkemizde, tasarım etkinlikleri konusunda Ankara’yı da bir ağırlık merkezi haline getirmeye başlayan Ankara Tasarım Günleri, Tasarım Etkinlikleri alanında Ankara’nın sahip olduğu tek etkinliktir. Günümüzde görsel iletişim tasarımı, bütün tasarım disiplinlerini kaynaştırarak kullanmaktadır. Bu noktada Ankara Tasarım Günleri (ATG’09), tasarımı üst baslık olarak kurgulayarak farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

ATG’09 çıkış noktasını, yasadığımız çağın temel sorunları ve içinde bulunduğumuz kriz ortamından, bunlara tasarımın katabileceği “artı değerin farkındalığından” hareket alarak, “Krizde Tasarım”ın tartışılacağı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Çok sayıda akademisyenin, sektör çalışanının, öğrencinin katıldığı etkinliğimiz 4. ATG ‘de buluşma kararı ile tamamlanmıştır.

Sergiler

“Karakter Tasarımı Sergisi”

Zeynep ARAN
Elif Varol ERGEN
Elif Songür DAĞ
Çiğdem DEMİR
Sevgi Can Pekmezci SARGIN
“Iconic Circus”
Cansu Cender

Gazi Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik Bölümü

“Krizi Babam da Yapar”
Hakan Dağ
HE-ART DESIGN STUDIO

Workshop ve Söyleşileri
Workshop İllüstrasyon
Bengi GENÇER
İllüstratör & Grafik Tasarımcı
Hacettepe Üniversitesi ’01 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü

Workshop Reklam Fotoğrafçılığı
Yrd. Doç. Şansal Erdinç
Gazi Üniversitesi G.S.F. Dekan Yardımcısı
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bşk.
GSF Erasmus Koordinatörü

Söyleşi / Animasyon Gösterimleri

Baran Baran
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü
Baran Baran Animation Office

Konuşmacılar

Murat Dorkip
“Kriz ve Yaratıcılık”

Tevfik Fikret Uçar
“Grafik tasarım Eğitiminde Açılımlar”

Bora Türkkan
“Bütünleşik Tasarım Eğitimi”

Kübra Sönmez & Rahşan Tan
“Bir Girişim Örneği-Paramarka”

Baran Baran
“Reklam Animasyonları”